Profiel aanmaken | Forgot password?

Algemene voorwaarden

Januari 2012

POPgroningen verklaart dat deze site op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. 

POPgroningen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, door foutieve vermelding op deze website. Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan informatie dat op de website is gepubliceerd alsmede POPgroningen daarvoor aansprakelijk stellen. Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan acties, evenementen of welke uiting dan ook waarbij inschrijving nodig is,  die door POPgroningen of door een van de in de website van POPgroningen opgenomen gebruikers is opgesteld.  

Gebruikers wordt nadrukkelijk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. POPgroningen heeft ernaar gestreefd auteursrechten volgens de wettelijke bepalingen te regelen. POPgroningen behoudt het recht om informatie die is aangeleverd door gebruikers te gebruiken ter behoeve van het Poparchief Groningen of ter behoeve van informatie voor POPgroningen en publicaties, nieuwsberichten of andere uitingen van POPgroningen. POPgroningen behoudt tevens het recht om informatie of welke uiting dan ook, die door gebruikers is geplaatst te verwijderen zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. 

 

download de algemene voorwaarden