Profiel aanmaken | Forgot password?

Subsidies en fondsen

 

Subsidies:

Provincie Groningen

Lees hier meer over het beleid van de Provincie Groningen op het gebied van cultuur en haar diverse cultuursubsidies.

Gemeente Groningen

Lees hier meer over het cultuurbeleid van Gemeente Groningen (stad) en de verschillende incidentele subsidieregelingen waarop een beroep gedaan kan worden.

Overige gemeenten in provincie Groningen

Iedere gemeente is verantwoordelijk voor hun eigen lokale cultuurbeleid. Informeer bij jouw desbetreffende gemeente naar het lokale cultuurbeleid en eventuele (incidentele) subsidiemogelijkheden.

Fondsen:

Fonds Podiumkunsten (FPK)

Het landelijke cultuurfonds voor muziek, theater, muziektheater en dans in Nederland. Geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten. Het Fonds Podiumkunsten heeft sinds 2011 nieuwe subsidieregelingen waar festivals en podia, maar ook bands, acts én individuen gebruik van kunnen maken. Klik hier voor mee informatie.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Wil je subsidie aanvragen voor een vorm van amateurkunst? Doe dat dan hier, bij het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. Je denkt misschien dat je hiermee niet geassocieerd wilt worden, aangezien het woord 'amateur' er in voorkomt. Maar laat je daardoor zeker niet weerhouden, dit fonds biedt namelijk kansen! 

Prins Bernard Cultuurfonds

Het Prins Bernard Cultuurfonds is een particulier fonds wat projecten ondersteunt op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland, door middel van financiele bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Werkterreinen: podiumkunsten; beeldende kunst; monumentenzorg; geschiedenis en letteren en natuurbehoud. Contactgegevens van de afdeling Groningen van het Prins Bernard Cultuurfonds vind je hier

Voordekunst.nl

Platform voor crowdfunding, o.a. Tolls en Ten Years Today hebben hier met succes een crowdfunding campagne opgezet. Werkt samen met Prins Bernard Cultuurfonds. Meer info

VSB fonds

Particulier fonds dat oa donaties beschikbaar stelt aan projecten met betrekking op kunst en cultuur. Zie hier voor meer info.

Sena Muziekproductie fonds

Dit is een particulier fonds van Sena voor professionele musici die een CD in eigen beheer willen uitbrengen. Bij het Sena Muziekproductiefonds kunnen professionele muzikanten, die niet genoeg middelen hebben voor een kwalitatief hoogwaardige plaatopname, een aanvraag doen voor financiële ondersteuning, die voor tweederde uit een schenking en een derde uit een (renteloze) lening bestaat. Hiermee geeft Sena muzikanten de gelegenheid opnamen van goede en exploiteerbare kwaliteit te maken die zowel op een fysieke drager als digitale content kunnen worden geëxploiteerd.

Kijk hier voor meer info.

Dutch Music Expo
Het Dutch Music Export beleid staat voor een structurele en duurzame aanpak van een brede laag van internationaal actieve en succesvolle artiesten en dj’s binnen de verschillende genres van de popmuziek in zowel de mainstream- als nichemarkt.

Dutch Music Export opereert onder toezicht van de Popcoalitie waarbij beleid, professionaliteit en governance nauwkeurig worden bewaakt. Regelingen, uitvoering en beleid worden jaarlijks geëvalueerd door de betrokken partners.

TAX videoclipfonds
Het TAX-videoclipfonds is een subsidieregeling met het doel de artistieke kwaliteit van videoclips een impuls te geven en de samenwerking tussen beeldmakers en musici te stimuleren en te versterken. Beeldmakers kunnen samen met een (pop)artiest, band, dj of producer een plan voor een videoclip indienen. Belangrijk is dat beeld en muziek een bijzondere combinatie vormen die het gangbare overstijgt.


Overige fondsen
Mocht je niet genoeg hebben aan de bovenstaande fondsen en subsidies dan kun je ook nog even hier kijken.