Profiel aanmaken | Forgot password?

Visie

POPgroningen zet zich in om de katalysator van de popcultuur in de provincie Groningen te zijn.

Vanuit deze visie werken we naar een beter klimaat voor de regionale popcultuur. We hebben als primaire taken ondersteunen, informeren, adviseren en ontwikkelen. We zijn van mening dat ons beleid en aanbod helder afgebakend moet worden ten opzichte van andere popculturele initiatieven in de provincie. Ten eerste zijn we geen fysiek podium, maar maken we gebruik van bestaande infrastructuur en initiatieven om een hogere circulatie van Groninger talent te realiseren. Samenwerkingspartners hierin zijn kroegen, (pop)podia, festivals, opleidingen, media, het bedrijfsleven en andere culturele podia. Voor de ontwikkeling van nieuwe evenementen of projecten proberen we zoveel mogelijk de samenwerking te zoeken met andere stakeholders in het popculturele veld. Onze primaire doelgroep is daarbij de totale breedte van de Groningse popcultuur. Zoals Friesland Pop mooi zegt: ‘Een productiehuis is topsport, en de popkoepel is breedtesport’.

Om het bovenstaande verder te concretiseren onderscheiden we onze volgende functies:

Kenniscentrum
Het centreren en toegankelijk maken van informatie is onze eerste kerntaak. Het betreft relevante informatie over bijvoorbeeld oefenruimtes, studio's, podia, bands in de regio, gageverklaringen, subsidies etc. Belangrijke doelstelling is hierbij de integratie en/of bundeling van bestaande initiatieven en beschikbare informatie van bijvoorbeeld het Poparchief Groningen; optredens van lokale bands op verschillende lokale podia; de website van POPnl en andere interessante online media. We blijven neutraal, maar verzamelen/verbinden alle bestaande online initiatieven om de toegankelijkheid van deze informatie te vergroten. 

Ontwikkeling infrastructuur 2.0
De ontwikkeling van een cultureel klimaat moet zich voor een groot deel zelf vormen, zonder directe sturing van buitenaf. We willen dus niet teveel interveniëren in de popmuziek-scene zelf, maar faciliteiten bieden om de zelfredzaamheid van acts te stimuleren. Juist deze DIY-mentaliteit (Do It Yourself) is inherent aan popcultuur. We hebben hierin vooral een monitorende en initiërende rol in het onderhouden en verder ontwikkelen van een gezond popklimaat. Neutraliteit is een belangrijk kenmerk van een popkoepel. Een toegankelijke manier om op neutrale wijze deze zelfredzaamheid zonder hoge kosten te realiseren is het opzetten van een digitaal platform.
We hebben een digitale infrastructuur ontwikkelt. Iedereen kan onderdeel worden van de POPgroningen Backstage, een platform wat volgens wikipedia formule is opgezet. Alle Groningers kunnen hierdoor meebouwen aan een database van de popcultuur van Groningen. Bands, muzikanten, organisatoren etc kunnen een eigen profiel aanmaken, podia en festivals kunnen hun lokale acts uit hun agenda's publiceren, het Poparchief zou bijvoorbeeld historie op toegankelijke wijze kunnen verbinden met het heden.
De digitale infrastructuur vergroot de zichtbaarheid van de Groninger muziekscene en gezamenlijk wordt er gebouwd aan een toegankelijke community over heden en verleden van Groninger popcultuur. Hierin kunnen nog steeds nieuwe verbindingen gelegd worden.
Het internet en popcultuur zijn zeer met elkaar verweven. We zien daarom een belangrijke rol weggelegd voor onze web infrastructuur. Misschien kan het op lange termijn voor wat extra financiën zorgen via adverteerders doordat we veel webtraffic hebben.

Netwerker
Een popkoepel vertegenwoordigt een groot aantal popmuzikanten uit de provincie. Deze vertegenwoordiging kan alleen vruchtbaar zijn wanneer we actief de verschillende stakeholders zoals podia, festivals maar ook gemeenten afgaan, om popcultuur op de agenda te krijgen. Met name het zichtbaar maken en de ontwikkeling van de Groninger popcultuur staan voorop. We willen als spin in het web fungeren om verschillende partijen te enthousiasmeren over afstemming en samenwerking. De bundeling van krachten in de provinciale popcultuur geeft veel kansen. Bestaande organisaties kunnen nieuwe initiatieven adviseren, opleidingen kunnen kleine organisaties productioneel ondersteunen,  nieuwe bands kunnen leren van gevestigde bands, etc. Deze behoefte aan een netwerker die bestaande initiatieven verbindt en op regelmatige basis gezamenlijke meetings/meet-ups initieert is een van de belangrijkste peilers in ons beleid. Ook het ontwikkelen van de bestaande popculturele infrastructuur in de provincie en het stimuleren van meer samenwerking, het bijeenbrengen van vraag en aanbod en onderlinge afstemming valt hier onder.

Talentontwikkeling
De belangrijkste bijdrage voor talentontwikkeling voor lokale poptalenten is het creëren van meer optreedmogelijkheden. Door veel op te treden kan nieuw talent zich het beste ontwikkelen. Een popkoepel heeft daarom als laatste taak om actief projecten te initiëren waarin het lokale talent zich kan etaleren. Dit gaat verder dan het bundelen van informatie en mensen zoals hierboven beschreven. Het betreft de organisatie van projecten en evenementen die bijdragen aan een levendig speelklimaat en aan de zichtbaarheid van de Groninger popcultuur. POPgroningen ziet hier een belangrijke taak in het organiseren van een Groninger talentenjacht. Een talentenjacht met meerdere voorrondes en met juryrapporten draagt bij aan talentontwikkeling. Daarnaast kan de popkoepel nieuw talent presenteren bij festivals; coachen; interessante workshops, gastcolleges of masterclasses aanbieden (ism andere partijen/personen) om iets extra’s te bieden. Ook overige samenwerkingen met partners in de regio om nieuwe popculturele initiatieven op te zetten vallen hieronder.